Dla rolników

Odliczenie 1/4 kosztu od podatku rolnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego, Hodowca, rolnik, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków w tym budowę instalacji fotowoltaicznej, ma prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Ulga jest przyznawana po dokonaniu instalacji w formie możliwości odliczenia od podatku rolnego kosztu części poniesionych nakładów. Odliczenia można dokonywać do 15 lat od zakończenia inwestycji.

Kontakt

Dla płatników PIT

Odlicz koszt instalacji od podstawy opodatkowania

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wprowadziło możliwość odliczenia kosztu inwestycji na termomodernizację budynków w tym instalacje fotowoltaiczne od podstawy opodatkowania. Obniżysz tym samym koszt instalacji o 19%.

Kontakt